Välkommen till Karlskrona kommunkoncerns MediearkivBildpolicy för Karlskrona kommuns mediearkiv.


Bildpolicyn är till för dig som ska använda bilderna i mediearkivet för att marknadsföra Karlskrona kommun.
Bilderna får inte användas för att marknadsföra andra städer eller resmål och inte heller i kommersiell marknadsföring för en produkt eller tjänst.


För att kunna ladda ner bilder behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Ansök om detta hos: mediearkivet@karlskrona.se.
Uppge vem som ska publicera bilderna och i vilket sammanhang de ska användas.
Vi behandlar din ansökan så snart som möjligt, men tänk på att det kan ta någon eller några dagar innan du får svar.
Vi förbehåller oss rätten att avgöra vem som ska tilldelas lösenord till mediearkivet.


Alla bilder tillhör Karlskrona kommun och får inte överlåtas till tredje part utan godkännande.
Fotografens namn ska alltid anges vid publicering enligt Upphovsrättslagen.


Ange enligt modellen:
Foto: Fotografens namn © Karlskrona kommun
Om möjligt ska informationen ges i direkt anslutning till bilden, annars på tydlig plats i publikationen.


Kontakta oss

Karlskrona kommun

Telefon: +46 455 30 30 00

E-post: kommunikationsavdelningen@karlskrona.se

www.karlskrona.se